آرزو

ای بهار! ای بهار افسونگر       

              من سراپا خیال او شده ام

در جنون تو رفته ام از خویش       

              شعر و فریاد و آرزو شده ام...

/ 0 نظر / 11 بازدید