لبخند چشم تو

تنها دلیل من که خدا هست و

این جهان، زیباست؛

وین حیات، عزیز و گرانبهاست،

لبخند چشم توست!

... هر چند با تبسم شیرینت

آنچنان از خویش میروم،

که نمی بینمش درست!

... لبخند چشم تو در من، وجود خدا را،

آواز می دهد...

در جسم من، تمامی روح حیات را،

پرواز می دهد...

جان مرا، که دوریت از من گرفته است،

شیرین و خوش

دوباره به من باز می دهد...

/ 0 نظر / 10 بازدید