ساز اگر بشکست...؟؟؟

زندگی در چشم من شبهای بی مهتاب را مانَد

شعر من نیلوفر پژمرده در مرداب را مانَد...

ابر بی باران اندوهم, خار خشک سینه ی کوهم

سالها رفته است کز هر آرزو خالی است آغوشم

نغمه پرداز جمال و عشق بودم... آه

حالیا خاموش خاموشم...

یاد از خاطر فراموشم...

/ 0 نظر / 22 بازدید