برای زادگاهم... روستای پاریز...

زیبای جاودانه

حرفی مراست با تو، ای دشت دلفروز!

حرفی گواه عشق من و شوق و شور من

بخشیدنی است بی شک بر من غرور من

چندین هزار سال

بسیار کس، که با تو، کنار تو زیسته است...

هرگز کسی چو من

اینگونه عاشقانه تو را ننگریسته است...

/ 0 نظر / 78 بازدید