جادوی بی اثر

پر کن پیاله را

کای آب آتشین

دیریست ره به حال خرابم نمی بَرد

این جام ها که در پی هم میشود تهی

دریای آتش است که ریزم به کام خویش

گرداب می رباید و آبم نمی برد...

من با سمند سرکش و جادویی شراب

تا بیکران عالم پندار رفته ام

تا دشت پر ستاره ی اندیشه های گرم

تا مرز ناشناخته ی مرگ و زندگی

تا کوچه باغ خاطره های گریز پا

تا شهر یادها

دیگر شراب هم جز تا کنار بستر خوابم نمی برد...

هان ای عقاب عشق!

از اوج قله های مه آلود دور دست

پرواز کن به دشت غم انگیز عمر من

آنجا ببر مرا که شرابم نمی برد...

آن بی ستاره ام که عقابم نمی برد...

در راه زندگی

با اینهمه تلاش و تمنا و تشنگی

با اینکه ناله می کشم از دل که: آب! آب!

دیگر فریب هم به سرابم نمی برد...

پر کن پیاله را...

/ 2 نظر / 44 بازدید