پرواز با خورشید

شعر و ادب verse and litratureنویسنده : جمشید ترابی پاریزی ; ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٤

من یقین دارم که برگ

کاین چنین خود را رها کرده است در آغوش باد؛

فارغ است از یاد مرگ!

... لاجرم چندان که در تشویش از این بیداد نیست؛

پای تا سر،         زندگی است!

...

آدمی هم مثل برگ،

می تواند زیست بی تشویش مرگ،

گر ندارد همچو او، آغوش مهر باد را؛

میتواند یافت، لطف "هر چه بادا باد را"...